Er det lov til å gå på rødt lys i Norge?

Published:

Norwegian post about Norwegian traffic light rules. Google Translate it if you're curious 🙂

Under mitt lille eksperiment, om en kan kalle det det, så begynte jeg å lure på hva som egentlig var reglene for fotgjengere i Norge. Så, jeg sendte like godt en epost til Statens Vegvesen og spurte. Her er svaret 🙂

Hva sier reglene om det å gå på rødt lys?

Forskrift 7. oktober 2005 om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften) § 24 har følgende bestemmelser knyttet til ditt spørsmål:

1080 Trelyssignal

Ved rødt lys må kjørende ikke passere signal eller stopplinje. Gående må ikke begynne kryssing av kjørebanen hvis dette vil være til hinder for kjørende, eller innebære fare. Rødt lys sammen med gult lys varsler at veksling til grønt lys vil skje straks. Ved grønt lys kan kjørende passere signal eller stopplinje dersom vegen er fri. Gående kan krysse kjørebane. Gult lys alene varsler at veksling til rødt lys vil skje straks, og at kjørende skal stanse. Kjørende kan likevel passere signalet eller stopplinjen hvis kjøretøyet er nådd så langt fram at stans ikke kan skje uten fare.

1086 Fotgjengersignal

Rødt signal betyr at gående ikke må begynne kryssing av kjørebanen hvis dette vil være til hinder for kjørende, eller innebære fare. Gående som allerede er kommet ut i kjørebanen, kan fortsette kryssingen. Grønt signal betyr at gående kan krysse kjørebanen. Blinkende, grønt signal varsler at signalet om kort tid vil skifte til rødt, og har samme betydning som rødt signal.

Er det egentlig ulovlig å gå på rødt lys?

I de tilfeller der det vil være til hinder for kjørende eller innebærer fare, er det ulovlig å gå på rødt lys.

Kan man teoretisk sett bli bøtelagt?

Ja, dersom en går på rødt lys og det er til hinder for kjørende eller innebærer fare.

Vil det få andre konsekvenser dersom en blir påkjørt om en gikk på rødt eller på grønt lys?

Dersom en blir påkjørt når en har gått på rødt lys vil dette kunne medføre en reduksjon eller i verste fall bortfall av erstatning knyttet til skaden.

Da slipper man å lure på det lengre!

Takk til Harald i Statens Vegvesen som faktisk svarte. Hadde i grunn ikke regnet med at de gadd det... i hvert fall ikke så utfyllende. Kudos to you guys!