• Vegar

    Men var det meningen å ha /d på siste linje også…?

    • Må vel nesten det, ettersom det er meningen å lage en directory symbolic link der også?